door op jaarverslag 2006 te klikken kan u het document openen