ONTHAALGEZIN

Het project "onthaalgezinnen" werd opgestart begin 2004.
We werken hiervoor samen met een residentiële voorziening uit de Bijzondere Jeugdbijstand.
Sommige van deze kinderen en jongeren hebben geen of nog heel weinig contacten met eigen familie of netwerk. Daardoor kunnen zij bijna nooit meer op weekend of op vakantie buiten de instelling.
Om hier iets aan te doen werkten we dit project uit.
Kiezen voor Kinderen zoekt gezinnen die regelmatig gedurende het weekend of in de vakantie een kind of jongere willen opvangen. De voorbereiding en selectie van kandidaat-gezinnen verloopt op dezelfde wijze als voor andere pleeggezinnen (zie pleeggezin worden).
De residentiële voorziening verwijst kinderen of jongeren door en samen bekijken we of er een geschikt kandidaat-gezin is.

Voor de begeleiding zijn de taken eveneens verdeeld. Kiezen voor Kinderen begeleidt het gezin. De kinderen en jongeren worden verder door de residentiële voorziening opgevolgd.

Interesse? Aarzel niet, neem gerust contact op voor meer informatie.