Wie zijn wij

Kiezen voor Kinderen vzw is een dienst voor pleegzorg en werd opgericht in 1985. De dienst maakte voordien deel uit van de tweetalige Brusselse Pleeggezinnendienst 'Gezinsonthaal'. We vinden het belangrijk Brussel als onze uitvalsbasis te behouden en werken van hieruit lokaal en regionaal.

Kiezen voor Kinderen is als autonome dienst erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bijzondere Jeugdbijstand.
Op vraag van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en de Jeugdrechtbank is het onze opdracht plaatsingen van kinderen en jongeren (0j - 18j). Hierbij wordt in het bijzonder gewaakt over het bewaren van de band tussen het kind en de ouders.
Met ons team staan we in voor de begeleiding van gemiddeld 54 kinderen en jongeren.

Kiezen voor Kinderen werkt vanuit een pluralistische visie. Dit wil zeggen dat wij openstaan voor alle pleegouders en pleegkinderen, ongeacht hun levensbeschouwing en geloofs- of politieke overtuiging.

 

 

inhoudelijke werking

Werven en selecteren van kandidaat-gezinnen.
Streven naar een ruim bestand zodat een gepast gezin voor het kind of de jongere kan gevonden worden.

Voorbereiden van een plaatsing.
Zoeken naar een geschikt gezin voor het aangemelde kind.
Screenen van het kandidaat-gezin uit het netwerk of de familie van het kind.
Informatie-uitwisseling: contacten tussen ouders - pleeggezin - kind; contacten met verwijzer.

Zoeken naar een geschikt gezin voor het aangemelde kind.
Screenen van het kandidaat-gezin uit het netwerk of de familie van het kind.
Informatie-uitwisseling: contacten tussen ouders - pleeggezin - kind; contacten met verwijzer.

Begeleiden van een plaatsing.
Begeleiding van kinderen, pleeggezin en ouders via huisbezoeken, gesprekken.

Evalueren van de begeleiding.
Besprekingen samen met verwijzer, ouders, pleegouders, kinderen.

Nazorg.
Samen met kinderen en ouders de periode volgend op de pleegzorg voorbereiden.
Na de plaatsing blijven we nog in contact met de pleegouders
 

het team

Dominique Vervaet
Directrice
Licentiaat in de criminologie
Gegradueerde in de orthopedagogie
Bijscholing: gestalttherapie

Kristine Winckelmans
Administratief medewerkster
Secretariaat

Ann Mertens
Begeleidster
Maatschappelijk assistent
Bijscholing: contextuele therapie

Vera Sevenants
Begeleidster
Gegradueerde in de orthopedagogie
Bijscholing: creatief therapeut

Inge Leemans
Begeleidster
Licentiaat in de psychologie
Bijscholing: systeemgeoriënteerde therapie

Hilde Embrechts
Begeleidster
Gegradueerde in de orthopedagogie
Bijscholing: groepsdynamieken

Line Mestré
Begeleidster
Kandidatuur in de Vrije Beeldhouwkunst
Gegradueerde in de Sociale Readaptatiewetenschappen
Bijscholing: gestalttherapie (in opleiding)

Irma Smeets
Assistent-Begeleidster
Toegepaste Grafiek